Warsztaty plastyczne

Celem warsztatów plastycznych jest rozwijanie umiejętności manualnych i wyobraźni ich uczestników.

Zajęcia odbywają się w pracowni lub w plenerze. Narzędzia niezbędne to: sztalugi, deski rysunkowe, papier brystol i tektura w formacie 50/70 cm, ołówki, farby temperowe i akrylowe, kredki akwarelowe oraz pędzle. Główny nacisk chciałbym położyć na ćwiczenia rysunkowe z natury, które pomocne będą następnie w pracy z wyobraźni.

Uczestnicy będą realizować tematy z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki projektowej, ilustracji oraz plakatu. Pracę wieńczy wernisaż wystawy plakatów inspirowanych i promujących Mistrzowskie Warsztaty Artystyczne Agaty Steczkowskiej, które będą również publikowane na oficjalnej stronie Fundacji.

Pozytywne podejście do życia łatwiej odnaleźć gdy oddamy się swojej pasji w sposób pełny i bezkompromisowy, prawdziwy. Ważne by w odpowiednim momencie dostrzec w sobie potencjał i przy odpowiednim ukierunkowaniu dać szansę odkrycia samego siebie poprzez sztukę zarówno w procesie twórczym jak również umiejętności jej odbioru.