Agata Steczkowska

Agata Steczkowska

Screen Shot 2015-07-31 at 22.16.31vgkvgkvgk

Dyrygentka, pianistka, kompozytorka, wiolonczelistka, pedagog, modelka.

Od dzieciństwa związana z muzyką i sceną. Dała ponad 1000 koncertów. W ciągu 29 lat pracy wykształciła ok. 5000 wychowanków.

Ukończyła podstawową szkołę muzyczną w Rzeszowie. Ukończyła średnią szkołę muzyczną w Stalowej Woli, w klasie fortepianu i wiolonczeli, następnie w roku 1991 Akademię Muzyczną w Krakowie na wiolonczeli i fortepianie.

 

 

 

 

Uchwałą Rady Miasta z dnia 8 czerwca 2017 pani Agata Steczkowska otrzymała Nagrodę m.st Warszawy.

Uroczyste wręczenie Nagrody z rąk Przewodniczącej Rady i w obecności władz miasta odbędzie się w Zamku Królewskim w Warszawie dnia 31 lipca 2017

 

Agata Steczkowska udział w wielu kursach, warsztatach, wyjazdach studyjnych, konferencjach naukowych oraz panelach dyskusyjnych dotyczących muzyki oraz edukacji.

Prowadziła specjalistyczne warsztaty dla dyrygentów oraz nauczycieli w Polsce i zagranicą. Często zasiada w jury ogólnopolskich oraz międzynarodowych festiwali chóralnych i wokalnych.

Agata Steczkowska od 7 roku życia koncertuje z muzykującą Rodziną Steczkowskich. Już od 14 roku życia odpowiedzialna jest za repertuar i opracowanie występów Rodziny, która występowała na licznych festiwalach zagranicznych zdobywając nagrody i wyróżnienia oraz dawała koncerty w całej Europie. W wieku 16 lat została zatrudniona przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli gdzie wraz z ojcem Stanisławem Steczkowskim prowadziła Chór Chłopięco – męski „Cantus”, który pod jej dyrekcją osiągnął wysoki poziom artystyczny oraz zdobył wiele nagród oraz koncertował w najlepszych salach koncertowych ( Beethoven Halle, La Scala).

Ponadto założyła i prowadziła w MDK w Stalowej Woli Chór Dziecięcy „Mały Cantus” oraz chór męski „Quatuoris Virinorus” a w szkole podstawowej im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli klasy chóralne Agaty Steczkowskiej oraz chór dziewczęcy.

Od 2003 – 2005 roku pracowała jako dyrygent w Poznańskim Chórze Chłopięcym oraz jako nauczyciel muzyki w poznańskiej szkole chóralnej im. Jerzego Kurczewskiego gdzie założyła i prowadziła chór chłopięcy „The Boys”. Od 2005 do 2011 roku prowadziła własny Chór Chłopięcym Agaty Steczkowskiej w Poznaniu. Do tej pory założyła łącznie siedem chórów.

Agata Steczkowska w 1997 roku opracowała Autorski Program Klas Chóralnych dla klas 1 – 6. W roku 2000 wydała „Zeszyty do nauki muzyki i śpiewu dla dzieci szkoły podstawowej”.

Rokrocznie od 2004 organizuje: ”Mistrzowskie Warsztaty Interdyscyplinarne Agaty Steczkowskiej”. Warsztaty w 2012 roku otrzymały Honorowy Patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jest autorką muzyki filmowej, min.do takich filmów jak, „Portrecista”, reż. Irek Dobrowolski,

„Syberyjska lekcja”, reż. Wojciech Staroń,

Odznaczenia i nagrody:

– Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zdrojewskiego w uznaniu za nieocenione zasługi dla kultury Polski,

– Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego w uznaniu za nieocenione zasługi dla kultury Polski,

– „Zasłużony Działacz Kultury” odznaczenie przyznane przez Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego,

– „Stopień Nauczyciela Mianowanego” nadany przez Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego „za wybitny dorobek artystyczny i pedagogiczny”,

– Tytuł Pierwszego Ambasadora Stalowej Woli przyznany przez Prezydenta Miasta Andrzeja Szlęzaka

 

FACEBOOK – www.facebook.com/agata.steczkowska

 

Audycja “Mój Świat Dźwięków” – playlista

 

Wywiady – playlista

Książka – playlista

 

 

Dyrygentka

 

Misterium Wielkopostne

 

Agata i Marcin Steczkowskich – Koncert 2010

Kosciół św Wojciecha w Poznaniu

 

Steczkowska Althamer Taszakowski

Teledysk

Portrecista – Trailer

film z muzyką Agaty Steczkowskiej, twórca: Ireneusz Dobrowolski, 2006

Wykształcenie:

Szkoła Muzyczna I stopnia Rzeszów 1971-1978

Średnia Szkoła Muzyczna w Stalowej Woli – w klasie fortepianu i wiolonczeli, 1979-1986

Akademia Muzyczna w Krakowie – Wydział Pedagogiki Instrumentalnej – wiolonczela – praca mgr: „Muzykowanie w mojej rodzinie”, pod kierunkiem prof. Krzysztof Droba, 1991r., praca wyróżniona

Kurs Dyrygentów u prof. Tadeusza Krukowskiego w Bydgoszczy, 1984

Wyjazd Studyjny Animatorów Kultury, organizator: Centrum Animacji Kultury w Warszawie oraz Instytut Kultury Polskiej w Visiting Art w Londynie, Londyn 23 – 30 maj 1998 (udokumentowane)

Atte Association For Teacher Education In Europe-27th AnnualConference teacher Education Reform, Uniwersytet Warszawski 2002 24-28 sierpień na zaproszenie prof. Elżbiety Putkiewicz; prowadzenie dyskusji na temat zasadności uczenia w klasach jednorodnych (dziewczęcych lub chłopięcych) (udokumentowane)

„Kształcenie muzyczne jako zaproszenie do autokreacji” – warsztaty prof. Marka Dyżewskiego, Poznań, kwiecień 2005. Tematy: Kształcenie jako zaproszenie do autokreacji – na przykładzie pedagogiki szkół Yamahy; o trudnej sztuce uczenia sztuki; o szkołach, które uczą służby muzom – szkoła artystyczna w kontekście idei wychowania przez sztukę; Lux ex oriente venit – o źródłach sukcesu pedagogiki muzycznej wschodu (udokumentowane)

Oprócz wykształcenia udokumentowanego należy wymienić jeszcze: przede wszystkim pracę z chórami jako „Uczeń u boku Mistrza” przy boku ojca Stanisława Steczkowskiego we wszystkich aspektach działalności chórów chłopięcych, dziewczęcych, mieszanych i męskich, które Stanisław Steczkowski powoływał do życia i prowadził. Bardzo istotne jest też osobiste uczestnictwo przy boku ojca – dyrygenta w próbach głównych chórów chłopięcych i zajęciach z solfeżu, rozczytywania partytur oraz teorii muzyki prowadzonych przez wybitnych dyrygentów o międzynarodowej sławie. Dotyczy to następujących chórów: „Poznańskie słowiki” Stefana Stuligrosza, „Poznański Chór Chłopięcy” Jerzego Kurczewskiego oraz „Tomanerchor” i „Krezuchor”.

Muzykowanie z rodziną:

Już od 7 roku życia koncertuje z muzykującą Rodziną Steczkowskich.

Od 14 roku życia odpowiedzialna za repertuar i opracowanie występów Rodziny. Występowała na licznych koncertach zdobywając nagrody i wyróżnienia na festiwalach zagranicznych.

Muzykująca Rodzina Steczkowskich przemierzyła całą Europę w tournée koncertowych, dając przez 10 lat setki koncertów

Festiwale w Baranowie Sandomierskim, gdzie spotkali się z H. M. Góreckim, oraz w Stalowej Woli „Młodzi muzycy młodemu miastu”, gdzie spotkali się z Janiną Garścią

Dziesięciokrotnie na Ogólnopolskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu (ulubieńcy publiczności)

Koncerty Muzykującej Rodziny Steczkowskich dla Papieża Jana Pawła II w Auli Pawła VI w Rzymie zarejestrowany przez Radio Vaticana

Nagrody – jako kierownik artystyczny Muzykującej Rodziny Steczkowskich:

1984r. – Ogólnopolski Przegląd Uczniowskich Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu – koncert poza konkursem i nagroda specjalna Prezydenta Kalisza

1987r. – Międzynarodowy Festiwal dla Młodzieży Neerpelt (Belgia) – zespoły instrumentalne – nagroda Summa cum laude

1988r. – Międzynarodowy Festiwal dla Młodzieży Neerpelt (Belgia) – zespoły wokalne – nagroda Cum laude

1991r. – Międzynarodowy Festiwal Chórów Dziecięcych Nanntes (Francja) w kategoriach: grup mieszanych i jednoimiennych. „Zespół rodzinny niezupełnie przystawał do formuły festiwalu” (prasa francuska), dlatego otrzymał specjalny dyplom za wysoki poziom artystyczny i profesjonalne wykonanie utworów. Jako jedyny zespół wystąpił z własnym koncertem podczas koncertu galowego.

1993r. – Międzynarodowe Spotkania Muzykujących Rodzin Dobre Miasto (od 2001 roku, po śmierci Stanisława Steczkowskiego, główną nagrodę jego imienia przyznaje Agata Steczkowska)

Praca z chórami:

Od 7 roku życia uczestniczy w próbach chórów chłopięco – męskich, dziewczęcych, mieszanych i męskich zakładanych przez ojca – dyrygenta – Stanisława Steczkowskiego.

W wieku 16 lat zatrudniona przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli jako akompaniator chóru chłopięco – męskiego „Cantus”, a po ukończeniu średniej szkoły muzycznej jako II dyrygent.

Po ukończeniu 24 lat samodzielnie prowadzi chór Cantus, w którym pracuje z setką chłopców w wieku 6 do 20 lat. Chór Chłopięco-Męski „Cantus” pod jej dyrekcją osiągnął wysoki poziom artystyczny występując w najlepszych salach koncertowych (Beethoven Halle, La Scala). Chór nagrał 6 płyt.

W 1997 zakłada kwartet męski „Quatuori Vilinorus” oraz chór dziecięcy „Mały Cantus” dla dzieci w klasach 1-3.

W 1997 zakłada również klasy dziewczęce, z których w 2000 roku powstaje dziewczęcy chór „Puellarum Cantus”.

Od 2003 – 2005 roku jest asystentem dyrektora i II dyrygentem w Poznańskim Chórze Chłopięcym (m.in.: koncerty w Notre Dame – maj 2004, Berliner Dom – listopad 2004, festiwal we Vranov n. Toplou – czerwiec 2005).

W 2004 roku założyła chór chłopięcy „The Boys”, którego członkami byli mali chłopcy (8-9 lat). Wykorzystując swoje 20-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi Agata Steczkowska kształciła i wychowywała małych chórzystów poprzez zabawę i według współczesnych metod pedagogicznych. Chór miał w swoim repertuarze ponad 100 utworów i sukcesy na festiwalach ogólnopolskich i zagranicznych. W strukturach PChCh działał intensywnie przez 2 lata, potem przekształcił się w „Chór Chłopięcy Agaty Steczkowskiej”

Festiwale – jako akompaniator, drugi dyrygent, pierwszy dyrygent:

z Chórem Chłopięco-Męskim „Cantus” jako akompaniator:

1978r. – Kraśnik – Ogólnopolski Festiwal Pieśni Partyzanckiej II lokata

1982r. – Międzynarodowe Spotkania Chóralne Gdańsk ‘82

1982r. – Międzynarodowe Spotkania Chóralne Międzyzdroje 82 –wyróżnienie dla młodej dyrygentki za interpretacje „Zdrowaś Królewno Wyborna” Koszewskiego, co zaowocowało zaproszeniem na Kurs Dyrygentów

w 1983r. w Bydgoszczy u prof. St. Krukowskiego, który ukończyła z powodzeniem, dyrygując „Eli, eli..” Deakbardoš

1983r. – Międzynarodowy Turniej Chórów Legnica Cantat ‘83

1984r. – Międzynarodowy Festiwal Chórów Chłopięcych Olomouc ‘84

1984r. – Tournée po Włoszech – Padwa, Macerata, Wenecja, Rzym – spotkanie z Janem Pawłem II, Dordago Borso non Grappa.

1985r. – Tournée po krajach Beneluksu, Francja, RFN 30 dni z Agencją Azymuth

1986r. – Bańska Bystrica – Kromeriz – występ z kameralną orkiestrą symfoniczną w Zamku Arcybiskupów Morawskich

Z Chórem Chłopięco-Męskim „Cantus” jako II dyrygent:

1986r. – w grudniu trzytygodniowy wyjazd zorganizowany z PAGARTem do Niemiec, występ w Eurowizji Frankfurt n/M, koncert w Bonn w sali Beethoven – Halle

1987r. – Olomouc – Międzynarodowy Festiwal Chórów Chłopięcych

1987r. – Tournée: Międzynarodowy Festiwal Chórów Młodzieżowych Halle (NRD), Belgia, – Holandia – spotkanie z Królową Belgii Fabiolą

1988r. – Międzynarodowe Dni Chórów Werl (RFN) – tournée koncertowe na wyspie Loland (Dania)

1988r. – Wejherowo – Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu II lokata

1989r. – Bańska Bystrica – Festiwal Chórów Młodzieżowych

1991r. – Wyjazd do Neerpelt – Światowy Festiwal Chórów Młodzieżowych – nagroda Cum Laude

Z Chórem Chłopięco-Męskim „Cantus” jako główny dyrygent chóru:

1993r. – Międzynarodowy Festiwal Chórów Chłopięcych – Lecco – Włochy – specjalny dyplom dla Chóru Orkiestry, wyróżnienie dla dyrygentki za interpretacje utworu obowiązkowego

1996r. – Belgia – Evergem

1998r. – Międzynarodowy Festiwal Chórów w Vranov nad Toplou (Słowacja): chór chłopięco- męski „Cantus” oraz kwartet męski „Quatuori Virinorus”, założony przez Agatę Steczkowską w 1997r.

1999r. – organizacja i prowadzenie 3-dniowych obchodów Jubileuszu 20-lecia Chóru Chłopięco-Męskiego Cantus, 40-lecia pracy artystycznej Stanisława Steczkowskiego oraz 10-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej

3 maja – prawykonanie w mieście Stalowa Wola „Alleluja” Haendel’a oraz Ave Verum Mozarta pod dyrekcją Agaty Steczkowskiej

2000r. – Koncerty w Rzymie na zaproszenie Andrzeja Snarskiego (solisty La Scali) oraz jego żony (Ermelindy Magnetii-Snarski, międzynarodowej sławy pianistki, wieloletniej współpracownicy von Karajana i Bernsteina) oraz koncert w Instiuto Polacco di Roma. Audiencja u papieża Jana Pawła II i krótki koncert

2001r. – styczeń – kwartet męski Quatuori Virinorus zajmuje II miejsce na VI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Jarosławiu

2002r. – Tournée koncertowe chóru dziecięcego Mały Cantus: Stalowa Wola, Poznań, Puszczykowo, Mosina, Wojnowo, Speyer na zaproszenie burmistrza miasta Speyer (Niemcy)

z „Poznańskim Chórem Chłopięcym”:

2003r. – koncert kolęd w PSM I i II stopnia na ul. Solnej w Poznaniu wspólnie z grupą dzieci niepełnosprawnych – przygotowanie i prowadzenie koncertu jako dyrygent i konferansjer

2003r. – „Ceremony of Carols” Benjamina Brittena na chór chłopięcy i harfę, Rostock, Neubrandenburg – listopad

2003; Poznań – kwiecień 2004; Wiesbaden, Bonn – maj 2004 – jako akompaniator i przygotowanie chóru

2003r. – Koncert z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej – G. Holst „Planety” – przygotowanie chóru

2003 – 2004 – całoroczne warsztaty terapeutyczne, wg idei Agaty Steczkowskiej „Otwieranie chórzystów PChCh na nowe doświadczenia z zakresu muzyki i sztuki nowoczesnej, nowych mediów oraz poznawania wybitnych osobowości twórczych”.

„Poprzez współuczestnictwo w działaniach prowadzonych przez wybitne osobowości twórcze chórzyści nabierają umiejętności w komunikowaniu się z odbiorcami muzyki, którą wykonują”.

2004 r. – Symfonia Ogrodów Zbigniewa Łowżyła we współpracy z Poznańską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Marcina Sompolińskiego, Berlin Frankfurt nad Odrą oraz Poznań w ramach Imprez Wartych Poznania – przygotowanie chóru

2004r. – „Poznaniacy w Paryżu” – koncert w Auli UAM w Poznaniu, koncert z trasy koncertowej do Francji, Belgii i Niemiec – jako II dyrygent

3 maj 2004r. – Jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń Polskiego Sezonu we Francji „Nova Polska” organizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ministerstwo Kultury – jako II dyrygent Program: Stabat Mater Szymanowskiego pod dyrekcją Jose Maria Florencio Junior – przygotowanie chóru; Messiaen – jako dyrygent;

2004r. – Koncert w Śremie w kościele na Jezioranach – jako II dyrygent

2005 r. – Requiem G. Faure z Płocką Orkiestrą Symfoniczną pod dyrekcją Jose Maria Florencio Junior – przygotowanie chóru

2005 r. – War Requiem Benjamina Brittena – jako jeden z 4 dyrygentów w międzynarodowej obsadzie

z chórem chłopięcym „The Boys” jako dyrygent i akompaniator:

2004r. – 10 przedstawień jasełkowych w teatrze animacji w Poznaniu dla ponad 20 przedszkoli poznańskich (uczestniczyło w nich ponad 1000 przedszkolaków)

2004r. – „Śpiewamy, bo uwielbiamy” – koncert w Auli PSzChJK w Poznaniu wspólnie z chórem męskim Arion

2005r. – XVIII Międzynarodowy Festiwal Chórów w Vranov nad Toplou (Słowacja)

„Był to najlepszy chór w kategorii chórów dziecięcych. „The Boys” wzbudzili zainteresowanie i uznanie ze strony muzyków, dyrygentów z całego świata oraz sympatię publiczności Vranova” – prezydent festiwalu Vilma Krauspeova

2005r. – „Polonia Semper Fidelis” – XVII Ogólnopolskie Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Dębicy – koncert pt. „Piosenka patriotyczna i religijna w Nas”

z „Chórem Chłopięcym Agaty Steczkowskiej” jako dyrygent i akompaniator:

Chór rozpoczął swoją działalność z inicjatywy dyrygentki i chłopców na prośbę ich rodziców.

Formalnie prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców Chłopców tegoż chóru od września 2005 roku.

2005r. – listopad – koncert w Śremie zorganizowany przez Amatorską Kampanię Teatralną pt. „Duch patriotyzmu w Nas”, udokumentowany przez miejscową telewizję, przerodził się w manifestację patriotyczną

2005r. – grudzień – koncert kolęd na Stary Rynku w „Betlejem poznańskim” ze Zbigniewem Łowżyłem i Ewą Nawrot

2006r. – styczeń – na zaproszenie Prezesa Poznańskiego Okręgu Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Chór Chłopięcy Agaty Steczkowskiej dał oprawę artystyczną tradycyjnej uroczystości opłatkowej w Sali Wielkiej „Domu Żołnierza” w Poznaniu. Chór zyskał uznanie zaproszonych gości: przedstawicieli parlamentu, Archidiecezji oraz Władz Samorządowych Wielkopolski i Miasta Poznania

2006r. – na prośbę Dyrektora Oświaty Ostrowa Wielkopolskiego chór dał specjalny koncert w zabytkowej Sali I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim

31 maja 2006r. – Chór Chłopięcy Agaty Steczkowskiej dał koncert w Akademii Muzycznej w Warszawie na specjalne zaproszenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego

2006r. – chór wraz z lekarzami dał koncert pieśni patriotycznych na zaproszenie Prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Muzeum Śremskim podczas jednego ze spotkań z cyklu: „Nie samą medycyną lekarz żyje”

2006r. – grudzień – na zaproszenie Generała Brygady WOW LOK, Prezesów Stowarzyszeń Kombatanckich, Dowództwa Garnizonu Poznań oraz metropolity poznańskiego arcybiskupa Stanisława Gądeckiego chór ponownie dał oprawę artystyczną spotkaniu opłatkowemu Garnizonu Poznań

2006r. – czerwiec – V Międzynarodowy Festiwal Peterklić, Brno, Czechy – „Ulubieńcy publiczności”

2006-2007r. – chór daje comiesięczne warsztaty chóralne dla dzieci i młodzieży śpiewającej w różnych poznańskich chórach w ramach współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wydziałem Oświaty Miasta Poznania

2007r. – 28 kwiecień do 3 maj – chór przebywał we Włoszech na zaproszenie dyrygentki chóru mieszanego Jacob Arcadelt i barytona La Scali Andrzeja Snarskiego; w Wenecji chór uczestniczył w oprawie artystycznej mszy świętej w Katedrze św. Marka; w Watykanie chórzyści śpiewali dla Papieża Benedykta XVI oraz odśpiewali hymn „Gaude Mater Polonia” nad grobem Jana Pawła II; w Radio Vaticana w Sali Karola Wojtyłły nagrali „Barkę”

2007r. – 5 do 7 czerwca – chór na zlecenie Narodowego Centrum Kultury dał 5 koncertów w Warszawie. Najważniejszy był koncert w Domu Polonii podczas obchodów uroczystości 100-lecia urodzin nauczycielki z Bracławia, Pani Anny Mirynowicz. Tam też zaśpiewali Pałacyk Michla na spotkaniu z płk. Brochwiczem – Lewińskim pseud. „Gryf” z udziałem brata (kompozytora piosenki)

2007r. – czerwiec – Jubileusz 20-lecia Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej ”Zborowe Slavnosti” (Słowacja), zaproszeni jako jedyny chór z Polski przez dyrygentów z całego świata, chór Agaty Steczkowskiej nazwany został zjawiskowym, był ulubieńcem publiczności i mediów

2007r. – na zlecenie Narodowego Centrum Kultury we współpracy przy programie „Świadkowie Historii” chór dał oprawę artystyczną do filmu krótkometrażowego, którego bohater jest legendarny przywódca „Parasola”

2007r. – koncert Pieśni Patriotycznych w klubie „Hybrydy”, w ramach obchodu 60 rocznicy Powstania Warszawskiego

2007r. – 15 do 18 listopad – w ramach festiwalu „Polonia Semper Fidelis” w Dębicy i warsztatów chóralnych prowadzonych przez Agatę Steczkowską chór występuje jako wzorcowy przykład pracy z chórem chłopięcym. Chór wraz z zespołem „Teuta” Pawła Steczkowskiego pracował z uczestnikami festiwalu nad wytworzeniem oryginalnego brzmienia, synchronizacji ruchowej i współbrzmienia głosów z instrumentami

2007r. – grudzień – ponownie koncert kolęd na Starym Rynku w Poznaniu w ramach ”Betlejem Poznańskiego” – specjalne pisemne podziękowanie Prezydenta Miasta Poznania

2007r. (grudzień) – Warszawa: jako specjalni goście, chór wystąpił w Złotych Tarasach, dając kilka koncertów kolędowych

2008r. (listopad) – Koncert w Jarocinie z okazji 90-rocznicy Powstania Wielkopolskiego

2008r. (grudzień) – Koncert kolęd w Brenau (Niemcy)

2009r. (kwiecień) – 02 kwietnia z okazji 4-rocznicy śmierci Jana Pawła II – koncert pasyjny w Stalowej Woli

2009r. (maj) – Jarocin: oprawa do mszy św. z okazji 75-lecia posługi kapłańskiej Franciszkanów

2009r. (wrzesień) – Dolsk: oprawa mszy św. z okazji obchodu 650-lecia praw miejskich, koncelebrowanej przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

2009r. (listopad) – „Mała Filharmonia” w Puszczykowie: uczczenie Odzyskania Niepodległości „Koncertem Pieśni Patriotycznych”

2009r. (grudzień) – „Mała Filharmonia” w Puszczykowie: „Koncert wigilijny” z udziałem Rodziny Steczkowskich

Praca w szkole:

Od 1988 do 2000 roku pracuje jako nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli oraz w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli. Prowadzi zajęcia w chłopięcych klasach chóralnych, założonych przez ojca. Po kilku latach zakłada dziewczęce klasy chóralne.

W 1997 opracowuje Autorski Program Klas Chóralnych dla klas 1 – 6. Program został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W 2000 roku wydaje „Zeszyty do nauki muzyki i śpiewu dla dzieci szkoły podstawowej”.

Od 2003 do 2005 roku pracuje w Poznańskiej Szkole Chóralnej Jerzego Kurczewskiego jako nauczycielka głównego przedmiotu – chóru. W ramach tej pracy, wg własnego programu autorskiego, zakłada „Szkolny Chór Kameralny”, który daje kilkanaście koncertów w ramach uroczystości szkolnych oraz oprawia artystycznie mszę świętą podczas jubileuszu 10-rocznicy śmierci założyciela szkoły Jerzego Kurczewskiego.

Płyty Chóralne:

„Chór Chłopięco-Męski Cantus” – płyta archiwalna – nagrana przez belgijską firmę Azymuth; dyryguje Stanisław Steczkowski, na organach gra Agata Steczkowska, 1985

„Chór Chłopięco-Męski Cantus” – 2 płyty archiwalne nagrane przez niemiecką firmę fonograficzną Angelo Justa Ptaka, dyryguje Stanisław Steczkowski i Agata Steczkowska, 1987

„Chór Chłopięco-Męski Cantus” – kolędy, dyryguje Stanisław Steczkowski i Agata Steczkowska, 1988

Jubileusz 40-lecia pracy Stanisława Steczkowskiego, koncert Chóru Chłopięco-Męskiego Cantus live, 1997

„Chór Chłopięco-Męski Cantus” – dyryguje Agata Steczkowska, 1999

„Klasy Chóralne pani Agaty”- dyryguje i akompaniuje Agata Steczkowska, 1999

„Znane i lubiane pieśni religijne w wykonaniu Chóru dziecięcego Agaty Steczkowskiej”, wydane przez Księgarnię św. Wojciecha, 2001

„Koncerty w Niemczech” – live, Agata Steczkowska dyryguje Poznańskich Chórem Chłopięcym, 2004

„Koncert live” w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu „Polonia Semper Fidelis”, 2005

Kolędy z solistami Chóru Chłopięcego Agaty Steczkowskiej, 2009

Pieśni sakralne z solistami Chóru Chłopięcego Agaty Steczkowskiej, 2009

Pieśni patriotyczne z solistami Chóru Chłopięcego Agaty Steczkowskiej, 2009

„Koncert pieśni patriotycznych i żołnierskich” – live, w wyk. Chóru Chłopięcego Agaty Steczkowskiej – „Mała Filharmonia” – Puszczykowo, 11 listopad 2009

„Wieczór kolęd” – live, w wyk. Chóru Chłopięcego Agaty Steczkowskiej – „Mała Filharmonia” – Puszczykowo, grudzień 2009

“Chór Dziecięcy Agaty Steczkowskiej” Warszawa 2015

“Kolędy Chóru Dziecięcego Agaty Steczkowskiej” Warszawa 2016

Muzykująca Rodzina Steczkowskich:

Muzykująca Rodzina Steczkowskich – płyta zrealizowana przez Radio Rzeszów, 1985

„Steczkowscy śpiewają i grają muzykę współczesną”, 1995

Jubileusz 40-lecia pracy Stanisława Steczkowskiego, koncert Muzykującej Rodziny Steczkowskich, 1997

„Kolędy – Muzykująca Rodzina Steczkowskich”, 2000

„Agata i Marcin” – organy i saksofon”, 2001

„Fortepian i saksofon” – Agata Steczkowska i Marcin Steczkowski, 2001

„Kolędnicy”, 2001

„Ludofoniarze”, 2001

„Sakral”, 2002

„Opłatek w willi” – live, koncert Muzykującej Rodziny Steczkowskich dla profesorów poznańskich i ich rodzin, 2002

„Dla Jarka live” – nagranie z koncertu charytatywnego dla prof. Jarka Maszewskiego, 2003

„Rodzinka Steczkowskich gra i śpiewa”, 2004

„Koncert dla Jadwigi” – live, nagranie z koncertu w Kościele św. Jadwigi w Dębicy w ramach Polonia Semper Fidelis, 2005

„Misterium Wielkopostne Agaty Steczkowskiej” – live, rejestracja audio koncertu w Kościele Chrystusa Króla w Rzeszowie pod honorowym patronatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Podkarpacia, Arcybiskupa Podkarpacia, Prezydenta Miasta Rzeszowa

„Miłość w poezji i w muzyce” – live, nagranie z koncertu w ramach festiwalu Polonia Semper Fidelis, 2006

„Kołysanki Justyny” – Agata Steczkowska – fortepian, Justyna Steczkowska – śpiew solo, 2008

Agata Steczkowska:

„Ja, Agata gram”, 10 płyt, 1990 – 2000; Agata Steczkowska – fortepian

„Bajki i sny, kołysanki dla mojej córeczki”, 1991

„Agata gra klasykę”, 1996

„Agata i organy”, 1997

„Modlitwa Agaty” – Agata Steczkowska – śpiew, organy; Marcin Steczkowski – śpiew, 2001

„Agata i samplery”, 2001

„Kolędy z Jędrzejem” – Agata Steczkowska –fortepian, Jędrzej Owsianny – sopran solo, 2005

„Santa Lucia” – Agat Steczkowska – fortepian, Jędrzej Tomaszewski – sopran solo, 2006

”Soliści Chóru Chłopięcego Agaty Steczkowskiej” – Agata Steczkowska – fortepian, chłopcy, śpiew solo, 2009

„Koncert Kolęd Chóru Chłopięcego Agaty Steczkowskiej” – „Mała Filharmonia” (Puszczykowo), 2009, live

„Koncert Kolęd Chóru Chłopięcego Agaty Steczkowskiej, Pawła i Marcina Steczkowskich oraz Władysława Pogody ” – „Mała Filharmonia” (Puszczykowo), 2009, live

„Koncert Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej Chóru Chłopięcego Agaty Steczkowskiej” – „Mała Filharmonia” (Puszczykowo), 2009, live

„Pieśni Majowe, Dziękczynny Koncert Agaty, Justyny i Marcina Steczkowskich oraz studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu” – renowacja kościoła Św. Wojciecha w Poznaniu, 2010, live

„Agata Steczkowska” 2014

Muzyka Filmowa:

„Syberyjska lekcja”, 1998 – Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Filmu Dokumentalnego, Ciemna du Réél w Paryżu (1998); Srebrny Lajkonik na Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Krakowie (1998).

„Justyna”, reż. Jacek Taszakowski, 2000

„Śladami aniołów”, reż. Leszek Molski, 2001

„Wiosna Chóru”, reż. Jacek Taszakowski, 2004

„Na chwilę”, reż. Wojciech Staroń, 2005

„Śladami Mistrza Pinsla”, reż. Władysław Jurkow, 2005

„Portrecista”, reż. Irek Dobrowolski, 2005 – Warszawa (Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Żydowskie Motywy”) – główna nagroda „Złoty Warszawski Feniks”, 2006

Warszawa (Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Żydowskie Motywy”) – nagroda publiczności, 2006

Lublin (Międzynarodowe Dni Filmu Dokumentalnego „Rozstaje Europy”) – nagroda Jury Studenckiego za „prostotę oraz spójność formy i treści, a także zdjęcia, odkrywające nieznane oblicze dobrze znanego tematu”, 2006

Gdańsk (Międzynarodowy Festiwal „Godność i praca”) – wyróżnienie, 2006

Kraków (Krakowski FF – Konkurs Krajowy) – nagroda główna „Srebrny Lajkonik”, 2006

Szanghaj (Shanghai TV Festival) – nominacja do „Magnolia Award” w kategorii: historyczny i biograficzny film dokumentalny, 2006

Sztokholm (International Dokumentary Film Festival „Humanity in the World”) – Grand Prix, 2007

Victoria (Międzynarodowy Festiwal Filmowy “DeReel”) – nagroda za najlepszy film dokumentalny, 2007 „Argentynska lekcja”- rez. Wojciech Staroń 2011

„Świadkowie historii” – muzyka do 4 filmów krótkometrażowych, na zlecenie Narodowego Centrum Kultury 2006

„Mezalia”, reż. Jacek Taszakowski (w produkcji)

„Argentyńska Lekcja”, reż. Wojciech Staroń 2011 – NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2011, Kraków (Krakowski FF – Międzynarodowy Konkurs Dokumentalny), Złoty Róg

2011, Kraków (Krakowski FF – Konkurs Krajowy), Nagroda Prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich

2011, Kraków (Krakowski FF – Konkurs Krajowy), Wojciech Staroń – Nagroda Prezesa Telewizji Polskiej za najlepsze zdjęcia

2011, Kraków (Krakowski FF – Konkurs Krajowy), Nagroda Jury Studentów Miasta Krakowa za twórcze i osobiste podejście do formuły filmu dokumentalnego oraz niespotykaną wrażliwość wizualną

2011, Kraków (Krakowski FF – Międzynarodowy Konkurs Dokumentalny), Wojciech Staroń – Nagroda Stowarzyszenia Twórców Obrazu Filmu Fabularnego za zdjęcia w filmie dokumentalnym

2011, Lipsk (MFF) – Srebrny Gołąb w Międzynarodowym Konkursie Dokumentów Pełnometrażowych

2011, Mińsk (MFF „Listapad”) – Nagroda dla najlepszego filmu dokumentalnego

2011, Florencja (MFF Dokumentalnych „Festival dei Popoli”) Wojciech Staroń – Nagroda za reżyserię

2011, Bydgoszcz (MF Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Plus Camerimage”) Wojciech Staroń – Wyróżnienie w Konkursie Krótkometrażowych Filmów Dokumentalnych

2011, Guangzhou (MFF Dokumentalnych) – Grand Prix

2012, Kijów (FF Dokumentalnych „Docudays UA”) – Nagroda w konkursie Docu/Life

2012, Wiedeń (MFF Dokumentalnych „Let’s CEE”) – Grand Prix

2012, Skopje (FF Dokumentalnych „Makedox”) – Onion Award dla najlepszego międzynarodowego filmu dokumentalnego

2012, Padwa (MFF Podróżniczych „Detour”) – Nagroda Główna

2012, Chicago (FF Polskiego w Ameryce)- „Złote Zęby” dla najbardziej interesującego filmu dokumentalnego

2012, Montreal (Recontres Internationales du Documentaire de Montréal) – Nagroda dla najlepszego filmu średniometrażowego

2013, Nowy Jork, (Nagrody Cinema Eye Honors) Nagroda w sekcji Spotlight Award

Projekty artystyczne:

„Midnight walkers and citysleepers” – recital organowy w czerwonej dzielnicy w Amsterdamie, 1998

W ramach projektu „Spotkania z poznańskimi profesorami” prowadzenie dyskusji z okazji „Międzynarodowego Dnia Tolerancji” – Villa Mon Repos, 2002

„Bal – Potrzeba realizmu / A Need for Realism” – projekt z Pawłem Althamerem, Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2002

„Wiosna Chóru?” – film dokumentalny zrealizowany od 2003 do 2004 roku przez znanego filmotwórcę Jacka Taszakowskiego jest zapisem działalności chóru pod nową dyrekcją od pierwszych przesłuchań do wielkiego sukcesu chóru w Notre Dame w Paryżu. Jest formą świadectwa tego czasu, powstałą w ramach kontynuacji dokumentowania wieloletniej pracy Agaty Steczkowskiej jako dyrygenta przez Pana Jacka Taszakowskiego.

„Ceremony of Carols” Benjamina Brittena na chór chłopięcy i harfę, Rostock, Neubrandenburg – listopad 2003; Poznań – kwiecień 2004; Wiesbaden, Bonn – maj 2004

„Triler” – kompozycja muzyki do projektu Pawła Althamera do filmu z udziałem Petera Fondy, prezentowany w Carnegie Hall, 2004

„Teledysk” – projekt Agaty Steczkowskiej, Pawła Althamera i Jacka Taszakowskiego, przygotowywany na Biennale Sztuki Dziecka, prezentowany również podczas I Krajowych Targów Sztuki “Art Poznań 2004” w Poznaniu. Projekt prezentowany również w mediach ogólnopolskich (przez pół roku na portalu Gazety Wyborczej gazeta.pl). W ramach projektu zarejestrowano ok. 1000 wypowiedzi dzieci z ulic Poznania pokazujących przekrój aspiracji, celów, motywacji i warunków życia dzieci we współczesnym, polskim mieście. PChCh pod dyrekcją Agaty Steczkowskiej oprawia te wypowiedzi jako chór z greckiej tragedii uwypuklając wypowiedzi dzieci i młodzieży zderzonej ze światem dorosłych.

„Przedstawienie wigilijne” (DVD) – Filharmonia Poznańska, 2004

„Symfonia Ogrodów”, udział w projekcie Zbigniewa Łowżyła, przygotowanie Poznańskiego Chóru Chłopięcego do projektu, projekt prezentowany w ramach „Imprez wartych Poznania” w Berlinie, Frankfurcie nad Odrą oraz Poznaniu, 2005.

Noc Artystów – godzinny program w TVP Kultura, maj 2005

Warsztaty mistrzowskie wokalne w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej – Dębica, 2004 – 2008

„Koncert dla Jadwigi” – w kościele św. Jadwigi w Dębicy – koncert fortepianowy Agaty Steczkowskiej jako przewodniczącej jury i Mistrza prowadzącego warsztaty chóralne i wokalne zarejestrowany w całości przez TVP Rzeszów, 2005

Warsztaty wokalne i chóralne dla aktorów Teatru Witkacego w Zakopanem, których ukoronowaniem był wspólny koncert z Agatą Steczkowską i zespołem Teuta Pawła Steczkowskiego i aktorami w siedzibie teatru, 2007

Misterium Wielkopostne Agaty Steczkowskiej – 3-krotnie wystawiane, Poznań 2002 i 2003; Rzeszów 2007 jako performance artystyczne „Sztuka – poezja, malarstwo i muzyka” – wspólnie z Muzykującą Rodziną Steczkowskich, Chórem Chłopięcym Agaty Steczkowskiej, Rafałem Zawistowskim i Robertem Wicińskim – misterium otrzymało 4 patronaty honorowe: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Michała Kazimierza Ujazdowskiego; Prezydenta Miasta Rzeszowa; Marszałka Podkarpacia; Biskupa Podkarpacia

„Biesiada wielkopolska” – jako gość specjalny, Restauracja „Obora” w Poznaniu, czerwiec 2004

Mistrzowskie Warsztaty Artystyczne Agaty Steczkowskiej” (zobacz) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014

Warsztaty chóralne w ramach obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla dzieci „Szkoły tańca” – Sława, 2006, 2007, 2008, 2009

Warsztaty Wokalne Agaty Steczkowskiej” Praga Południe 2013, 2015 (zobacz)

Miłość w Poezji” To koncert w wykonaniu rodziny Steczkowskich którzy przenieśli widzów w świat poezji, muzyki i malarstwa, projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury “Promocja Języka Polskiego dodaj do ulubionych” pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego (zobacz)

Salon Fundacji Agaty Steczkowskiej” – koncerty kameralne, spotkania z niezwykłymi ludźmi (zobacz)

Chór Dziecięcy Agaty Steczkowskiej”  (zobacz) Ideą chóru jest:

– rozśpiewywanie i umuzykalnianie dzieci
– kreowanie solistów (indywidualne lekcje emisji głosu)
– nauka piosenek w języku polskim i angielskim
– publiczne występy, koncerty, festiwale dziecięce, turnée koncertowe
krajowe i zagraniczne
– nagrania

Chór Agaty Steczkowskiej” (zobacz)

Ideą chóru jest:
 
– śpiew wielogłosowy
– kreowanie solistów – zajęcia z indywidualnej emisji głosu
– publiczne występy, koncerty, festiwale
– turnée koncertowe krajowe i zagraniczne
– nagrania chóru i solistów
– nagrania do muzyki filmowej

 

Chóry Pani Agaty Steczkowskiej pracują pod patronatem Agencji Muzycznej Polskiego Radia.

Próby Chórów odbywają się w Studio S3 w Siedzibie Polskiego Radia w Warszawie.

Chóry Agaty Steczkowskiej mają swoją audycję pt: “Śpiewajmy z Agatą Steczkowską” co miesiąc w Sali im. Witolda Lutosławskiego
Odznaczenia:

„Zasłużony Działacz Kultury” odznaczenie przyznane przez Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego, 2003

„Stopień Nauczyciela Mianowanego” nadany przez Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego „za wybitny dorobek artystyczny i pedagogiczny”, 2004

Nagroda pieniężna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego w uznaniu za nieocenione zasługi dla kultury Polski, 2006

Tytuł Pierwszego Ambasadora Stalowej Woli przyznany przez Prezydenta Miasta Andrzeja Szlęzaka, kwiecień 2008

Nagroda pieniężna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zdrojewskiego w uznaniu za nieocenione zasługi dla kultury Polski, 2009

Honorowy Patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego dla Misterium Wielkopostnego Agaty Steczkowskiej 2006

Inne

Juror konkursów:

1999r. Radomyśl: Ogólnopolski Festiwal Piosenki Pielgrzymkowej – przewodnicząca jury

1995-1997r. Tarnobrzeg: Konkurs Piosenki Wygraj Sukces – trzykrotnie jako członek jury

1998r. Ostrołęka: „Drugi Wojewódzki Festiwal Piosenki” – przewodnicząca jury

1997r. Olomouc: Międzynarodowy Festiwal Chórów

„Svatky Pisni” – członek jury

2002-2004r.Dobre Miasto: „Międzynarodowe Spotkania Muzykujących Rodzin” – przewodnicząca jury

2004-2008r.Dębica: Konkurs Pieśni Religijnej i Patriotycznej „Polonia Semper Fidelis” – przewodnicząca jury

2004r. Wałcz: konkurs kolęd – przewodnicząca jury

„Festiwal Piosenki Dziecięcej” w Strzyżowie – członek jury

2006r. „Festiwal Zboroveho Specu Wiliama Figura-Bystreho”, Banska Bystrica (Słowacja) – członek jury

2007-2009r. Poznań: „Festiwal piosenki żołnierskiej” – przewodnicząca jury

2010r. Konkurs wokalny „Idol” w Gimnazjum nr 11 w Poznaniu – przewodnicząca jury

2014 12 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów-Norwegia 2014 – przewodnicząca Jury

Seminaria dla dyrygentów i nauczycieli

2002r. – Willa „Mon Repos” – Wojnowo – seminaria z profesorami uniwersytetów i akademii poznańskich: „O tych, którzy odeszli” – prowadzenie; „Międzynarodowy dzień tolerancji” – prowadzenie; „Spotkanie z Krzysztofem Daukszewiczem” – prowadzenie; „Spotkanie z Adamem Hanuszkiewiczem” – przygotowanie i prowadzenie

2004r. – Parafiada 2004 „O różnicy pomiędzy pieśnią liturgiczną a oazową”

2004-2007r. – Dębica: Konkurs Pieśni Religijnej i Patriotycznej „Polonia Semper Fidelis” – trzydniowe warsztaty wokalne i chóralne: 2004 – Dlaczego pieśni religijne i patriotyczne wykonujemy w sposób specyficzny? Na czym polega specyfika tej interpretacji?; 2005 – Zaproszenie do świata dźwięków; 2006 – Praca z mikrofonem. Dlaczego wykonania bez mikrofonów są pełniejsze?;2007 – Współpraca pomiędzy muzyka wokalną a instrumentalną. Co to znaczy wtapiać się poprzez dźwięki?

1990-2000r. – 10 seminariów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zlecenie Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu, prowadzone w Stalowej Woli, Janowie Lubelskim i Tarnobrzegu pod ogólnym tytułem: „Współczesne metody pedagogiczne w chóralistyce świata”

2005-2010r. – Międzynarodowy Festiwal Chórów we Vranov nad Toplou na Słowacji – seminaria 2005 – „Metodyka pracy w chórach dziewczęcych i chłopięcych” wraz z zajęciami praktycznymi; 2006 – „Praca z chórem chłopięcym (chłopców od 7 do 10 roku życia)” oraz prezentacja profesjonalnej rozśpiewki dla chórów chłopięcych 2007 – „Praca z solistami – autorskie metody kształcenia słuchu, intonacji i kontaktu z publicznością”, „Ćwiczenia fizjologiczne, przygotowujące aparat głosowy do intensywnej pracy, ćwiczenia rozśpiewujące na czystość intonacji oraz ćwiczenia rozwijające słuch harmoniczny, przeznaczone dla chórzystów” na podstawie książki: „Ćwiczenia na poszerzenie skali, czystą intonację i słuch harmoniczny dla chórzystów” Agaty Steczkowskiej 2010

2007r. – II Liceum Ogólnokształcące im. Hrabiny Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej – spotkanie ze „Świadkiem Historii” i bohaterem narodowym Jarosławem Hykiem – „Co to znaczy być patriotą i o wychowaniu ku wolności” – przygotowanie i prowadzenie

2008r. (marzec) – Warszawa: kościół patrona Polski św. Andrzeja Boboli – rekolekcje wielkopostne – „Duchowość, a religia – pieśni wielkopostne wyrazem ducha narodu polskiego”

2010r. – promocja książki „Szkolne zespoły muzyczne” – konferencje i warsztaty dla nauczycieli w 26 miastach Polski (Poznan, Bydgoszcz, Gdańsk, Olsztyn, Szczecin, Toruń, Wrocław, Łódź, Kielce, Rzeszów, Warszawa, Białystok, Częstochowa, Katowice, Kraków, Tarnów, Radom, Lublin, Opole, Bielsko-Biała, Elbląg, Płock, Zielona Góra, Gorzów Wlkp.), organizowane przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne

2015 “Warsztaty dla nauczycieli muzyki szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu nauczania śpiewu i prowadzenia muzycznych zespołów wokalnych” – na zlecenie Wydziału Oświaty dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

Programy autorskie:

Autorski program powołania i nauczania w elitarnych klasach chóralnych I-VI (zatwierdzony przez kuratorium w Tarnobrzegu)

Autorski program nauczania przedmiotu Muzyka w Polskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego I-VI (zatwierdzony przez departament szkolnictwa artystycznego)

Autorski program wychowawczy dla chórów chłopięcych

Autorski program prowadzenia emisji indywidualnej i zbiorowej w chórach chłopięcych

Autorski program nauczania w zakresie kształcenia słuchu, zasad muzyki, historii i literatury muzyki

Podręczniki i inne

Zeszyty do muzyki I-IV – podręczniki przeznaczone dla chórzystów i samouków (przy minimalnej pomocy nauczyciela)

Solfeż chórzysty I-VII

Śpiewnik, pt.: „Wybór pieśni patriotycznych i żołnierskich w opracowaniu na chóry Agaty Steczkowskiej”

„Kolędy w opracowaniu na chóry Agaty Steczkowskiej”

„Pieśni popularne i biesiadne w opracowaniu na chóry Agaty Steczkowskiej”

(w przygotowaniu)

Rok liturgiczny – „Pieśni liturgiczne w opracowaniu na chóry Agaty Steczkowskiej”

(w przygotowaniu)

Książka dla nauczycieli gimnazjów, pt.: „Szkolne zespoły muzyczne” WSiP, 2010

Książka „Ćwiczenia na poszerzenie skali, czystą intonację i słuch harmoniczny dla chórzystów” 2010

Książka „Historia muzyki w pigułce” 2009