Warsztaty Dziennikarskie

Opis Warsztatu Dziennikarskiego

Dziennikarstwo – działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu informacji o wydarzeniach za pomocą środków masowej komunikacji takich jak: prasa, radio, telewizja, internet.

Co to znaczy być nowoczesnym dziennikarzem?

Jak być dobrym dziennikarzem, który jest nie tylko dostawcą wiadomości o ważnych zdarzeniach, ale również przewodnikiem po świecie, kultury, polityki, gospodarki.

Omówienie zagadnień obejmujących funkcjonowanie współczesnych mediów, ich specyfiki oraz zasady działania.

Warsztaty praktyczne, które pozwolą zdobyć umiejętności niezbędne do pracy w nowych oraz tradycyjnych mediach.

Jak zostać profesjonalnym dziennikarzem, który będzie się dostosowywał do wymogów zmieniających się mediów.

Omówienie następujących specjalności:

– dziennikarstwo telewizyjne, radiowe, prasowe, fotograficzne, marketingowe, reklamowe

Odkrywanie własnych predyspozycji intelektualnych

Zagadnianie:

– co to znaczy mieć znakomite pióro

– omówienie pojęć takich jak retoryka, erystyka, public relation

– sposoby pozyskiwania informacji

– co to jest prawo autorskie, prawo prasowe

– dlaczego dziennikarstwo nie jest dziedziną naukową, a wiedzą praktyczną, która poprzez różne metody uczy odpowiedniego sposobu przekazywania informacji

– czemu media mają służyć

– jak duże znaczenie ma zmienianie się technologi i odbiorców

– jak zdobyć umiejętności i kompetencje, które umożliwiają pracę dziennikarzowi w świecie nieustannych zmian

Poszukiwanie odpowiedzni na pytania:

– dlaczego internet łączy telewizję, radio, prasę w jedno uniwersalne medium

– jak poprawnie konstruować i pisać różne formy tekstów: informacja, relacja, sprawozdanie, wywiad, reportaż, publicystyka

– poznawanie zasad i technik rejestracji dźwięku i montażu radiowego

– ćwiczenia reportażu i prowadzenia rozmowy internetowej oraz przedstawianie serwisu informacyjnego

Dziennikarstwo internetowe jako przyszłość zawodu dziennikarza

Co naprawdę oznaczają następujące pojęcia:

– prawo prasowe
– ochrona własności intelektualnej
– etyka mediów

Cechy charakteru dobrego dziennikarza:

– przebojowość
– moc charakteru
– chęć, energia
– znajomość tajników dobrego pióra
– znajomość mediów

“By tworzyć media przyszłości uczcie się od najlepszych jak zrozumieć i ciekawie relacjonować świat”

Omówienie sylwetek najwybitniejszych polskich dziennikarzy

Stworzenie reportażu z Mistrzowskich Warsztatów Artystycznych Agaty Steczkowskiej 2018 w formie audycji radiowej oraz filmu