Mając na uwadze społeczne zaangażowanie Państwa Banku w działania wspierające inicjatywy pozarządowe, a jednocześnie będąc Waszym klientem, pragnę Państwa zachęcić do wsparcia działań mojej Fundacji w zakresie upowszechniania kultury i wspierania młodych talentów.

O Fundacji

Fundacja powstała z inicjatywy najstarszej z dziewięciorga rodzeństwa Muzykującej Rodziny Steczkowskich, dyrygentki chórów chłopięcych, pedagoga, multiinstumentalistki i kompozytora Agaty Steczkowskiej.

Cele Fundacji

– Niedochodowa działalność kulturalna,

– Niedochodowa działalność oświatowa w tym również polegająca na kształceniu studentów,

– Inicjowanie i wspieranie projektów reprezentujących polską kulturę na świecie,

– Rozwój społeczeństwa obywatelskiego,

– Charytatywna działalność na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

– Charytatywna działalność naukowa, naukowo-techniczna,

– Niedochodowa działalność na rzecz ochrony środowiska,

– Charytatywna działalność ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

– Niedochodowa działalność na rzecz niepełnosprawnych,

– Działalność w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu,

– Działalność kultu religijnego,

– Działalność ochrony dóbr kultury i tradycji,

– Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa polskiego,

– Działalność na rzecz szerzenia współpracy wśród narodów i państw Europejskich,

– Pozostała działalność społeczna, dobroczynna i charytatywna.

Zgodnie ze statutem Fundaja działa pro publico bono i non profit, a nie w celu osiągnięcia zysku. Wszelkie przychody uzyskane na skutek prowadzenia działalności Fundacja pożytkuje na realizację jej celów statutowych. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203, ze zm.) i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536, ze zm.)

Fundacja Agaty Steczkowskiej została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 11 kwietnia 2012 roku pod numerem KRS 0000417547. 

Projekty

Mistrzowskie Warsztaty Artystyczne Agaty Steczkowskiej

Sztandarowym projektem Fundacji są Mistrzowskie Warsztaty. Stanowią one autorski projekt Agaty Steczkowskiej, która w oparciu o swoje muzyczne wykształcenie oraz wieloletnią praktykę jako  dyrygenta i pedagoga opracowała znakomite metody pracy z dziećmi i młodzieżą w kierunkach artystycznych.

Prowadzone od 12 lat Warsztaty stały się najciekawszą interdyscyplinarną ofertą artystyczną dla młodych ludzi w Polsce.
Dzięki wspaniałej atmosferze twórczości i życzliwości, pośród wybitnych mistrzów rozmaitych sztuk i dyscyplin młodzi ludzie poznają tajniki interesujących ich dziedzin ale przede wszystkim otwierają się na świat wyobraźni i kreacji w którym odkrywają nowe przestrzenie swoich możliwości.

Warsztaty zyskały wielu sympatyków powracających na nie co roku,
ale i wsparcie finansowe oraz patronaty
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Narodowego Centrum Kultury
i Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Chóry

Od 2015 roku Fundacja prowadzi trzy chóry dla osób w różnym wieku. W najmłodszym chórze dziecięcym śpiewają dzieci już od trzeciego roku życia.

Chór jest jedyną grupą wokalną w stolicy złożoną z tak małych dzieci, a jednocześnie reprezentującą wysoki poziom artystyczny. Chór nie otrzymuje żadnego finansowego wsparcia państwa ani samorządu. Cały ciężar funkcjonowania biorą na siebie rodzice małych wokalistów.

Mimo krótkiego czasu funkcjonowania chóry wykonały już wiele koncertów i festiwali, w tym XXVI Międzynarodowy Festiwal Chórów „Vranowskie Slavnosti” – Słowacja 2016.
Chór posiada bogaty repertuar pieśni dziecięcych, patriotycznych i bożonarodzeniowych w języku polskim i angielskim. Nagrał dwie płyty, w tym najnowszą płytę kolęd wraz z Polskim Radiem.

Miłość w Poezji

W 2012 roku Fundacja była organizatorem koncertów i warsztaty recytatorskich w projekcie “Miłość w poezji” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury pod tytułem “Język polski – dodaj do ulubionych” pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Projekt skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w dwóch powiatach województwa mazowieckiego. Projekt zakładał przeprowadzenie szeregu konkursów recytatorskich i poetyckich które stworzą młodym, wrażliwym ludziom możliwość zaprezentowania swoich sił na szerszą skalę. Zwycięscy zaprezentowali swoje umiejętności podczas dwóch koncertów finałowych.

Warsztaty wokalne

Fundacja przeprowadziła również warsztaty wokalne na terenie Warszawy w dzielnicy Praga Południe, gdzie kilkudziesięciu młodych ludzi szlifowało swoje umiejętności w śpiewie.

Projekt skierowany był do młodzieży zainteresowanej rozwojem umiejętności wokalnych, której ambicją artystyczną jest uczestnictwo w ogólnopolskich i europejskich festiwalach. Najwybitniejsi spośród nich otrzymali nominacje na europejskie festiwale, gdzie mieli możliwość reprezentowania swojego kraju.

Muzyka eksperymentalna

Fundacja w 2013 roku zorganizowała koncert muzyki ekperymentalnej pod nazwą “Źródła dźwięku” przy wsparciu finansowym Miasta Rzeszowa i wspópracy z Polskim Radiem Rzeszów.

W projekcie wzięło udział siedmiu uatelntowanych muzyków słynących z nietypowego wydobywania dźwięków z instrumentów klasycznych i etnicznych oraz ich elektryczne i elektroniczne przetwarzanie.

Podczas koncertu powstał wielkoformatowe dzieło plastyczne pędzla Rafała Zawistowskiego, który na oczach publiczności namalował obraz ilustrujący wrażenia artysty wynikające z otaczającego go świata dźwięków. W koncercie zorganizowanym w Studio Polskiego Radia Rzeszów aktywnie brała udział młodzież z rzeszowskich szkół artystycznych.

Warsztaty dla nauczycieli

Warsztaty mają na celu uzupełnienie wiedzy oraz wzbogacenie warsztatu doświadczeń nauczycieli o formy interesującego prowadzenia zajęć i wzbudzanie pozytywnych skojarzeń dotyczących śpiewu wśród uczniów.

Zapoznanie uczestników z autorskimi metodami pracy z chórami szkolnymi, zespołami i solistami opartymi na wieloletnich doświadczeniach prowadzącej jako dyrygentki licznych chórów oraz nauczycielki szkolnej.

Mając nadzieję na Państwa przychylność,
uprzejmie proszę o odpowiedź.

Z wyrazami szacunku

Prezes Fundacji
Agata Steczkowska

Skip to content