Prywatny Formularz Zgłoszeniowy

Data

6 – 15 lipca 2016

Miejsce

“Hotel Europa”, ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice

Warsztatowicz

Wypełnić formularz zgłoszeniowy, kartę zdrowia (nieletni) i zgodę rodziców (nieletni)

Regulamin

zaakceptować Regulamin Warszatów

Wyżywienie Nocleg

Koszt 1900zł obejmuje – noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, Mistrzowie, Wychowawcy, dostęp do wszystkich sal oraz instrumentów i materiałów

,

,

,

,

Formularz Zgłoszeniowy

,

Aby nazwisko uczestnika uwzględnione zostało na liście zakwalifikowanych należy dokonać wpłaty 1500 zł na konto:
 
Agata Steczkowska Bank Ochrony Środowiska S.A. Pierwszy Oddział w Warszawie ul Jana Pawla 2 12 , 00-124 Warszawa nr konta:
40 1540 1287 3001 6802 0763 0001
 
oraz przesłać drogą mailową potwierdzenie przelewu na adres e-mail:
warsztatypaniagaty@gmail.com
w tytule wpisując:
Imię  i Nazwisko Warsztatowicza, z dopiskiem “Lusławice 2014”(przykład : Aleksander Nowak Lusławice 2014)

W przypadku zainteresowania Indywidualną Emisją Głosu prowadzową przez panią prof. Małgorzatą Woltmann-Żebrowską
prosimy o kontakt telefoniczny, lub mailowy –

asystentka Agaty Steczkowskiej:
Dorota Pękalska
warsztatypaniagaty@gmail.com
663 230 558
 

Mistrzowskie Warsztaty Artystyczne Agaty Steczkowskiej
organizowane przez Fundację „9 Fenomenów” Agaty Steczkowskiej

z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 384, 03-994 Warszawa,
zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000417547 , NIP 952-211-90-87

Skip to content