Warsztaty rzeźbiarskie

Poprzez uczestnictwo w Warsztatach Rzeźbiarskich rozwija sie wyobraźnia przestrzenna. Następuje polepszenie koordynacji wzrokowo ruchowej. Kreatywny spacer po kompleksie parkowym pozwala dostrzec jak inspirująca może być natura.

Warsztatowicze odkrywają jej zależności formalne, kompozycyjność oraz logiczność kształtu. Świadomość możliwości kreatywnej modyfikacji otaczającego świata i wprowadza do swojej twórczości dostrzeżonych inspiracji. Proces rzeźbienia wymaga koordynacji obu półkul mózgowych, co wpływa na skupienie, koncentracje i kreatywność. W toku zajęć uczestnicy spotykają się z oporem materii i uczą się jak go pokonać i/lub ukierunkować.

Możliwość wyrażenia siebie w formie pozwala na podbudowanie lub nawet odnalezienie tożsamości i autoanalizę młodego artysty. Na bloku młodzież zapozna się z narzędziami, technikami i dziedzinami rzeźbiarskimi. Poznanie dużej części pryzmatu możliwości autoekspresji, pozwala na zindywidualizowanie ścieżki rozwoju młodego rzeźbiarza, w oparciu o jego predyspozycje fizyczne, psychologiczne o mentalne.

Rzeźbiarstwo jest najbardziej wszechstronną dziedzina sztuk plastycznych której korzenie tkwią zarówno w świecie fizycznym (forma, materiał ,sposób rzeźbienia ) i mentalnym, podzielonym na świadomy (idea) i podświadomy (ekspresja), a wszystkie te elementy składają się na poetykę rzeźby (całokształt).
Najlepsze prace będą zaprezentowane na wernisażu podczas Wielkiego Przedstawienia.

Skip to content