Indywidualna emisja głosu

Młody wokalista musi opanować: prawidłowy sposób oddychania, oparty na intensywnej pracy przepony, miękki sposób atakowania dźwięków, prawidłową i efektywną artykulację oraz maksymalne wykorzystanie rezonansu (umiejętność takiego ukierunkowania fali dźwiękowej, aby pobudzając rezonatory głosowe uzyskać jak najlepsze wzmocnienie tonu podstawowego głosu).

Te poszczególne czynności muszą być wykonywane równocześnie i w sposób prawidłowy. Biorąc pod uwagę dość młodą grupę konieczne jest bardzo delikatne prowadzenie głosu, ale równocześnie należy zastosować szereg wprawek, które pozwolą na ogólne rozśpiewanie się, poszerzenie skali głosu oraz uzyskanie pewnych umiejętności technicznych umożliwiających wykonywanie łatwych, a z czasem trudniejszych utworów. spotkanie z muzyką może wspaniale zaowocować chęcią bycia ze sztuką całe życie, może zapalić w sercu chęć tworzenia i wykonywania muzyki ambitnej, może wytyczyć fascynującą drogę życiową.

Skip to content