Agata Steczkowska CV

Agata Steczkowska CV

Screen Shot 2015-07-31 at 22.16.31vgkvgkvgkDyrygentka, pianistka, kompozytorka, wiolonczelistka, pedagog.

Od dzieciństwa związana z muzyką i sceną. Dała ponad 1000 koncertów. W ciągu 29 lat pracy wykształciła ok. 5000 wychowanków.

Ukończyła podstawową szkołę muzyczną w Rzeszowie. Ukończyła średnią szkołę muzyczną w Stalowej Woli, w klasie fortepianu i wiolonczeli, następnie w roku 1991 Akademię Muzyczną w Krakowie na wiolonczeli i fortepianie.

Brała udział w wielu kursach, warsztatach, wyjazdach studyjnych, konferencjach naukowych oraz panelach dyskusyjnych dotyczących muzyki oraz edukacji.

Prowadziła specjalistyczne warsztaty dla dyrygentów oraz nauczycieli w Polsce i zagranicą. Często zasiada w jury ogólnopolskich oraz międzynarodowych festiwali chóralnych i wokalnych.

Agata Steczkowska od 7 roku życia koncertuje z muzykującą Rodziną Steczkowskich. Już od 14 roku życia odpowiedzialna jest za repertuar i opracowanie występów Rodziny, która występowała na licznych festiwalach zagranicznych zdobywając nagrody i wyróżnienia oraz dawała koncerty w całej Europie. W wieku 16 lat została zatrudniona przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli gdzie wraz z ojcem Stanisławem Steczkowskim prowadziła Chór Chłopięco – męski „Cantus”, który pod jej dyrekcją osiągnął wysoki poziom artystyczny oraz zdobył wiele nagród oraz koncertował w najlepszych salach koncertowych ( Beethoven Halle, La Scala).

Ponadto założyła i prowadziła w MDK w Stalowej Woli Chór Dziecięcy „Mały Cantus” oraz chór męski „Quatuoris Virinorus” a w szkole podstawowej im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli klasy chóralne Agaty Steczkowskiej oraz chór dziewczęcy.

Od 2003 – 2005 roku pracowała jako dyrygent w Poznańskim Chórze Chłopięcym oraz jako nauczyciel muzyki w poznańskiej szkole chóralnej im. Jerzego Kurczewskiego gdzie założyła i prowadziła chór chłopięcy „The Boys”. Od 2005 do 2011 roku prowadziła własny Chór Chłopięcym Agaty Steczkowskiej w Poznaniu. Do tej pory założyła łącznie siedem chórów.

Agata Steczkowska w 1997 roku opracowała Autorski Program Klas Chóralnych dla klas 1 – 6. W roku 2000 wydała „Zeszyty do nauki muzyki i śpiewu dla dzieci szkoły podstawowej”.

Rokrocznie od 2004 organizuje: ”Mistrzowskie Warsztaty Interdyscyplinarne Agaty Steczkowskiej”. Warsztaty w 2012 roku otrzymały Honorowy Patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jest autorką muzyki filmowej, min.do takich filmów jak, „Portrecista”, reż. Irek Dobrowolski,

„Syberyjska lekcja”, reż. Wojciech Staroń,

Odznaczenia i nagrody:

– Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zdrojewskiego w uznaniu za nieocenione zasługi dla kultury Polski,

– Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego w uznaniu za nieocenione zasługi dla kultury Polski,

– „Zasłużony Działacz Kultury” odznaczenie przyznane przez Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego,

– „Stopień Nauczyciela Mianowanego” nadany przez Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego „za wybitny dorobek artystyczny i pedagogiczny”,

– Tytuł Pierwszego Ambasadora Stalowej Woli przyznany przez Prezydenta Miasta Andrzeja Szlęzaka

 

 

Pełne CV – można przeczytać TUTAJ 

Skip to content