Barbara Siwińska

Barbara Siwińska

Barbara SiwińskaPani doktor Barbara Siwińska urodziła się w 1936 w Jarocinie. Jej rodzice byli byli nauczycielami, mama pochodzi ze Lwowa, tato był Wielkopolaninem.  Po uzyskaniu matury w Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki na studia poszła bez egzaminu wstępnego z dyplomem Ministerstwa Oświaty za wyniki w nauce i pracę społeczną.
W 1958 ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Od 01. 07.1959 roku aż do 30. 06.2004 czyli do emerytury pracowała w Szpitalu w Śremie. Ma specjalizację pierwszego stopnia z anatomii patologicznej, anestezjologii, drugiego stopnia z chorób wewnętrznych.
Tok pracy: 1960-1973 asystent  , od 1973 z-ca Ordynatora Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Śremie. W latach 1967-1973 Kierownik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej PPRN w Śremie, od 1978 p.o. Kierownika, od 1981 p.o. Ordynator Oddziału  Intensywnej Opieki Medycznej, a od 1996 dodatkowo Kierownik Bloku Operacyjnego. Przez cały okres praca dodatkowa na pół etatu w lecznictwie otwartym, 18 lat – dyżury w pogotowiu ratunkowym, przez cały okres pracy dyżury zakładowe w szpitalu.

1972 rok- pomysłodawca i twórca Medycznego Studium Zawodowego w Śremie. Działało przez 21 lat, wykształciło 581 pielęgniarek dyplomowanych.
1978 rok- inicjator i organizator Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w Szpitalu w Śremie.
Od 1974  do 1985 roku była sekretarzem zarządu Koła. Od października 2003 roku jest członkiem Prezydium ZGPTL.( Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego).
Wraz z pozostałymi trzema członkami zarządu organizuje spotkania naukowo -towarzyskie, obecnie przeciętnie  siedem razy w roku.
Koło zostało uhonorowane przez ZGPTL  wysokim odznaczeniem BENE MERITUS.
Okresowo pisze artykuły do miesięcznika „ Gazeta Śremska”.
Uhonorowanie:
Pamiątkowa Odznaka 50- lecia PCK ( 1969)
Odznaka Honorowa PCK ( 1972)
Odznaka Honorowa za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego ( 1975)
Odznaka za Wzorową  Pracę w Służbie Zdrowia  ( 1985)
Medal Pamiątkowy i Dyplom „ Zasłużonemu w Niesieniu Pomocy Potrzebującym” ( 1996)
Dyplom Uznania ZGPTL ( 2001)
Lekarz Roku, Medyk o Wielkim Sercu ( 2001)
Odznaka „ Zasłużonemu- Polskie Towarzystwo Lekarskie” ( 2002)
Odznaka „Bene Meritus” ( 2004)
Dyplom Nadzwyczajnego Uznania ZGPTL (2004)
Złoty Krzyż Zasługi ( 2005)
Srebrny Medal Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego” Labor omnia vincit” 2007.
“Największy mój sukces życiowy to, że wybrałam zawód lekarza. Jestem naprawdę szczęśliwa!”

Skip to content