Grzegorz Ajdacki

Grzegorz Ajdacki

bio_grzegorz_ajdackiPropaguje tradycyjne tańce i zabawy regionalne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych prowadząc w wielu miejscach Polski i za granicą zajęcia, imprezy i projekty taneczne. Jednocześnie ciągle pogłębia swoją wiedzę i umiejętności podróżując po kraju i ucząc się od wiejskich tancerzy.

Z wykształcenia geograf, z zamiłowania tancerz. W latach 2000-2002 poznawał głównie tańce węgierskie w ramach warsztatów organizowanych przez Węgierski Dom Tańca „Okolice Czardasza” oraz w Siedmiogrodzie. Od 2002 r. związał się ze Stowarzyszeniem „Dom Tańca” i od tego czasu zajmuje się przede wszystkim tańcami polskimi. Współorganizuje Tabory Domu Tańca, czyli rodzaj letnich festiwali/szkół tradycji muzyczno-taneczno-śpiewaczo-rzemieślniczych. W latach 2002-2005 uczestniczył w Festiwalu Tańca „Le Grand Bal de l`Europe” w Gennetines (Francja), gdzie pomagał w prowadzeniu warsztatów i imprez z tańcami polskimi i jednocześnie zdobywał doświadczenie w tradycyjnych tańcach europejskich, przede wszystkim francuskich. Od 2004 r. prowadzi warsztaty i imprezy taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych zarówno cykliczne jak i przy okazji taborów lub festiwali w całej Polsce (m.in. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, festiwalu „Skrzyżowanie Kultur”, Festiwalu Sztuki nad Wisłą PRZEMIANY) oraz za granicą (festiwal Andanças w Portugalii – 2006, Dni Warszawy w Rydze na Łotwie – 2008, na Węgrzech – 2009). W latach 2005-2008 współtwórca i członek grupy tańców francuskich Fin Accord. Uczestniczył z nią w wielu imprezach klubowych i plenerowych, m.in. w „V Gnieźnieńskich Spotkaniach z Historią” (2006), Święcie Saskiej Kępy „Vive la France!” (2007). Podejmuje również współpracę w charakterze choreografa – przy realizacji spektakli teatralnych i innych przedsięwzięć scenicznych (np. Feszyn na ludowo) – i aktora (np. film „Śluby panieńskie”, 2010).

W roku 2007 opracował koncepcję Projektu „Mazurka!”: pomysł realizowany na podstawie własnych badań odnoszących się do migracji mazurka (tańca i rytmu muzycznego) wraz z Polakami po Europie i adaptacji go w różnych kulturach Europy i świata. Elementy projektu wykorzystał w trakcie prowadzenia cyklu konferencji dla nauczycieli pt. „Z Polski przez Europę do Polski” w 2009 r., w programie do prowadzenia zajęć artystycznych w gimnazjum „W poszukiwaniu zaginionego mazurka” (WSiP, Warszawa 2010) oraz przy przygotowywaniu warsztatów w ramach projektu „Wszystkie Mazurki Świata”.

W roku 2009 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury.

 

Skip to content