Etap 3

indywidualna praca obejmująca emisję i impostację głosu, pracę z mikrofonem, kinetykę ciała i ćwiczenia nad przełamaniem tremy

Skip to content