Teoria muzyki

– kształcenie słuchu
– nauka solfeżu
– zasady muzyki klasycznej
– zasady harmonii klasycznej
– historia muzyki
– zajęcia umuzykalniające

Skip to content