Szanowni Państwo
Jeśli ktoś zechciałby dokonać wpłaty (dotyczy zarówno osób fizycznych jak i firm)

Fundacja Agaty Steczkowskiej

Tytułem: Darowizna na Cele Statutowe Fundacji

91 1870 1045 2078 1074 4447 0001

Dziękujemy

Z wyrazami szacunku
Prezes Fundacji
Agata Steczkowska

Darowizna

Pieniądze, które są podarowane stowarzyszeniu Fundacji

Jak

Przelew na konto bankowe Fundacji

Komu

Organizacja pozarządowa zarejestrowana w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)

Tytuł przelewu

Darowizna na Cele Statutowe Fundacji

Jak odliczyć PIT

Opisane w następnej rubryce ☝️ ( 🏛 PIT )

Ile można odliczyć

Do 6% od dochodu – przychód pomniejszony o koszt jego uzyskania

PIT/O

Formularz PIT/O służy do odliczenia ulgi.

Dodaje się go do Zeznania Podatkowego, np. Formularz PIT-37

💻 e-PIT
online (link)

krok po kroku

1. Rozpocznij wypełnianie e-PIT (link)
2. Sekcja – Ulgi i odliczenia
3. Po prawej – Dodaj lub zmień ulgi
4. Darowizny
5. Dodaj darowizny
6. Obdarowany
7. Nazwa pełna – Fundacja Agaty Steczkowskiej
8. Kraj i kod kraju – PL (POLSKA)
9. Kwota darowizny przekazanej obdarowanemu – (suma darowizn z całego roku)
10. Zatwierdź zmiany
11. ​Ulga zostanie naliczona automatycznie

📝 PIT/O
wersja papierowa

1. Darowizny przekazane

🟣 organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych

D. INFORMACJA O PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH ORAZ O OBDAROWANYCH

D.1. OBDAROWANY

1. Nazwa pełna – Fundacja Agaty Steczkowskiej
2. i 3. Kraj i kod kraju – PL (POLSKA)
4. Kwota darowizny przekazanej obdarowanemu – (suma darowizn z całego roku)

Skip to content