Zobacz zdjęcia   Przeczytaj Opinie         

 

 

Realizacja projektu poszerza ofertę edukacji kulturalnej skierowaną do młodego pokolenia mieszkańców dzielnicy. Oferta skierowana jest do najzdolniejszych jednostek, które często nie mają dostępu, bądź możliwości podwyższenia swoich umiejętności artystycznych i ukierunkowania dalszego rozwoju pod okiem profesjonalistów.

Dzięki projektowi szczególnie uzdolniona młodzież będzie miała szansę podnieść poziom swoich umiejętności wokalnych i perspektywę dalszego indywidualnego rozwoju.

Projekt skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej szczególnie zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności wokalnych, których ambicją artystyczną jest uczestnictwo w ogólnopolskich i europejskich festiwalach. Projekt obejmuje osoby z dorobkiem artystycznym uczestniczące wcześniej w rozmaitych konkursach festiwalach i nagraniach.

Zadanie polega na wyłonieniu najzdolniejszej wokalnie 30-cio osobowej grupy młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Zajęcia z młodzieżą są podzielone na trzy etapy.

Podstawą do osiągnięcia dobrych efektów zakładanego celu jest przeprowadzenie indywidualnych diagnostyk, które określą:

stopień rozśpiewania danej osoby, wrodzony potencjał muzyczny, słuch intonacyjny, funkcyjny harmoniczny, poczucie rytmu, predyspozycje psycho-fizyczne, inteligencję muzyczną, umiejętności budowania frazy muzycznej, inteligencja ciała, podatność na uwagi nauczyciela – otwarcie na współpracę, określenie precyzyjne skali głosu oraz tembru głosu, określenie możliwości dynamicznych głosu, zakwalifikowanie do rodzaju głosu ( chórzysta, filar chóru, urodzony solista), zdolności językowe oraz stopień kreatywności muzycznej.

Skip to content