Warsztaty dla nauczycieli muzyki

Cel warsztatów

Warsztaty mają na celu podnoszenie kompetencji pedagogicznych i wspieranie osób dorosłych w radzeniu sobie w kontaktach z dziećmi i młodzieżą; w tworzeniu bezpiecznych relacji, opartych na wzajemnym zrozumieniu i szacunku.
Są również propozycją uzupełnienia wiedzy oraz wzbogacenie warsztatu doświadczeń na podstawie autorskich metod pracy Agaty Steczkowskiej.

Warsztaty trwają 20 godzin rozłożonych w ciągu 2 dni, daty do ustalenia

 • Wprowadzenie – omówienie planu pracy podczas warsztatów

 • Pokaz i omówienie filmu krótkometrażowego w reżyserii Pawła Althamera i Agaty Steczkowskiej pt. “Teledysk” nagrodzonego na Biennale Dziecka Poznań 2003 r.

 • Wykład dotyczący umiejętności i sposobów ciekawego prowadzenia zajęć muzycznych oraz stosowania programu wychowawczego poprzez muzykę.

 • Ćwiczenia przygotowujące aparat śpiewu

 • Rozśpiewka obejmująca skalę wszystkich głosów zespołu śpiewaczego na podstawie ćwiczeń zawartych w autorskich materiałach zapisu nutowego.

 • Rozczytanie i interpretacja wybranych pieśni chóralnych w opracowaniu Agaty Steczkowskiej

 • Dyskusja otwarta: pytania, odpowiedzi, wymiana doświadczeń.

 • Wykład obejmujący zagadnienia poprawnej intonacji, współbrzmienia chóru w obrębie poszczególnych głosów, oraz pomiędzy głosami; znaczenia dykcji i śpiewania samogłosek; oddechu dobieranego i wymiennego oraz sposobów rozpoczynania, rozwijania i zakańczania frazy.

 • Ćwiczenia praktyczne w obrębie zagadnień poruszanych w trakcie wykładu.

 • Wykład obejmujący następujące zagadnienia: Nauczyciel – dyrygent, sala prób, o próbach I koncertach, różnice w prowadzeniu chórów chłopięcych dziewczęcych i dziecięcych, woklane przygotowanie chórzystów I solistów, jak wykreować hymn szkoły wraz z uczniami.

 • Rozśpiewka obejmująca skalę wszystkich głosów zespołu śpiewaczego na podstawie ćwiczeń zawartych w autorskich materiałach zapisu nutowego ciąg dalszy.

 • Zapoznanie uczestników z autorskimi materiałami w formie : “ Zeszytów do muzyki “, “Histprii muzyki w pigułce “, “ Solfeża chórzysty “

 • Dyskusja otwarta: pytania, odpowiedzi, wymiana doświadczeń.

 • Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w warsztatach

Warsztaty dla nauczycieli

Cel warsztatów

Warsztaty mają na celu uzupełnienie wiedzy oraz wzbogacenie warsztatu doświadczeń nauczycieli o formy interesującego prowadzenia zajęć i wzbudzanie pozytywnych skojarzeń dotyczących śpiewu wśród uczniów. Zapoznanie uczestników z autorskimi metodami pracy z chórami szkolnymi, zespołami i solistami opartymi na wieloletnich doświadczeniach prowadzącej jako dyrygentki licznych chórów oraz nauczycielki szkolnej.    

Warsztaty trwają 20 godzin rozłożonych w ciągu 2 dni, daty do ustalenia

 • Wprowadzenie – omówienie planu pracy podczas warsztatów

 • Pokaz i omówienie filmu krótkometrażowego w reżyserii Pawła Althamera i Agaty Steczkowskiej

  pt. “Teledysk” nagrodzonego na Biennale Dziecka Poznań 2003 r.

 • Dyskusja o zachowaniach dzieci i młodzieży wypowiadających się w filmie

 • Stawianie granic wychowawczych i przestrzeganie ich

 • Pochwały motywujące

 • Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka

 • Dyskusja otwarta: pytania, odpowiedzi, wymiana doświadczeń

 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej (jak radzić sobie z uczuciami)

 • Nienaciskowe metody zachęcania dziecka do współpracy

 • Refleksje na temat powszechnie stosowanego systemu kar i nagród

 • Dyskusja otwarta: pytania, odpowiedzi, wymiana doświadczeń.

 • Omówienie interesujących systemów szkolnych

 • Kontrowersyjne szkoły – pokaz filmu dokumentalnego “Summerhill”

 • Dyskusja otwarta na temat obejrzanego filmu

 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów bez pokonanych

 • Łagodnie o rozstaniu rodziców

 • Dyskusja otwarta: pytania, odpowiedzi, wymiana doświadczeń

 • Przerwa z poczęstunkiem

 • Uwalnianie dziecka od grania ról

 • Rodzeństwo bez rywalizacji

 • Zachowania agresywne – mały tyran

 • Miejsce dziecka w rodzinie, szkole

 • Dyskusja otwarta: pytania, odpowiedzi, wymiana doświadczeń

 • Rodzaje inteligencji

 • Jak zbadać wrodzone predyspozycje dziecka i odnaleźć pasje

 • By dziecko chciało chcieć

 • Dyskusja otwarta: pytania, odpowiedzi, wymiana doświadczeń

 • Przerwa z poczęstunkiem

 • Nauczyciel – Uczeń – Rodzic – trzy punkty widzenia, inteligentne metody komunikacji

 • Muzykoterapia – praktyczne wskazówki

 • Muzykowanie – rozwój umysłu, wzmacnianie więzi

 • Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w warsztatach

Opinie

Jestem młodą nauczycielką. Mój staż pracy to zaledwie 3 lata, ale czuję ogromną odpowiedzialność za to co robię. Pracuję jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 255, w klasie 0. W mojej klasie jest 27 dzieci, i każde z Nich jest jedyne w swoim rodzaju. Chcę rozwijać Ich możliwości i talenty, oraz inspirować Ich swoją osobą.

Warsztaty z p. Agatą Steczkowską, szczerze uważam, za jedne z najbardziej inspirujących spotkań jakich doświadczyłam w moim życiu. Podczas tych dwóch owocnych spotkań, poznałam wiele ciekawych pomysłów na rozwijanie i umuzykalnianie dzieci. Poruszyliśmy również wiele wątków teoretycznych, a także praktycznych. Dzięki ogromnemu doświadczeniu p. Agaty, poznałam wiele możliwości radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, jakie mogą przydarzyć się w mojej pracy.

Spotkania odbyły się w bardzo miłej i sprzyjającej atmosferze. Każdy mógł wymienić się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, wątpliwościami itd. Z takich dyskusji, można naprawdę wiele wynieść.

Uważam, że spotkania na tym poziomie są konieczne. Inwestując w nauczycieli, inwestujemy w nasz kraj i nasze społeczeństwo. Nie rozumiem, dlaczego tak cenna informacja – informacja o warsztatach – nie dotarła do koleżanek, pracujących w innych placówkach dzielnicy Praga Południe. Jestem pewna, że gdyby tylko o tym wiedziały,  chętnie skorzystały by z takiej możliwości. Może warto przyjrzeć się temu, jaki jest przepływ informacji – bardzo cennych informacji.

Marzą mi się całe cykle takich spotkań, bo potencjał jakie zostaje uruchomiony podczas takich spotkań, jest każdemu nauczycielowi potrzebny do życia jak powietrze. Jeśli można uskrzydlić, wesprzeć i naładować akumulatory nauczycieli, to właśnie przez spotkania z ludźmi na takim poziomi jak p. Agata, która uczy i motywuje całą sobą – osobowością, doświadczeniem, kulturą osobistą, poczuciem humoru, pewnością siebie, zaangażowaniem i całą masą cech, które powinien widzieć w swoim nauczycielu każdy uczeń.

Bardzo dziękuję za to co już było i apeluję o więcej!!!!!

Katarzyna Górska

Szkoła Podstawowa nr 255 im. C. K. Norwida, Warszawa.

Skip to content