Warsztaty instrumentalne, techniki studyjne i reżysearia dźwięku

Paweł Steczkowski - CV