Robert Buszta

Robert Buszta

Robert Buszta_smallDyrektor Programowy i Trener Trenerów (kieruje siecią 200 Trenerów szybkiego czytania).
Specjalizuje się w rozwoju indywidualnym pracowników i kadry managerskiej,
w tym: indywidualne konsultacje i doradztwo psychologiczne, osobisty coaching
(executive coaching). Prowadzi warsztaty i szkolenia w zakresie rozwoju osobistego,
m. in.: indywidualne ścieżki kariery, psychologia zarządzania i kierowania ludźmi,
psychologia wywierania wpływu, strategie przywództwa, negocjacje i rozwiązywanie
konfliktów, efektywne zarządzanie czasem i stresem (osobistym jak i organizacji) oraz
radzenie sobie z wypaleniem zawodowym, psychologia kierowania efektywnym zespołem.

Urodził się w 1967 roku.
W pracy z managerami i pracownikami wykorzystuje wiedzę i modele
z zakresu Inteligencji Emocjonalnej (Boyatzis, Goleman, Mayer, Caruso).

Zajmuje się także diagnozą potencjału indywidualnego
(psychologia różnic indywidualnych) – analizą cech charakteru i osobowości pracowników,
managerów, klientów (wykorzystując takie narzędzia jak – INSIGHTS, Extended DISC,
Autoportret Psychologiczny Oldham’a i Morris).

Ponadto zajmuje się doradztwem organizacyjnym w zakresie rozwoju Działów HR,
budowania Systemów Kompetencji Zawodowych i ich aplikacji do Systemów Oceny
i Rekrutacji oraz zwiększania efektywności funkcjonowania działów sprzedaży
(Sales Force Effectiveness – analizy efektywności modelów wizyt handlowych,
przedstawicieli i pracy rozwojowej z podwładnym kierowników liniowych), badania kultury
i stylów zarządzania, badania kultury organizacyjnej i profilu osobowości firmy, analizy
kultury pracy coachingowej w organizacji, badania nastrojów, opinii i satysfakcji pracowników.

Prowadzi warsztaty i szkolenia:

• Zarządzanie czasem i planowanie pracy (kadra managerska, liniowa i średniego szczebla,
asystentki i sekretarki oraz przedstawiciele handlowi),
• Sztuka autoprezentacji i magia wystąpień publicznych,
• Szkolenie wyższej kadry managerskiej z zakresu psychologii zarządzania i przywództwa,
• Szkolenie managerów z zakresu umiejętności pracy rozwojowej z podwładnym oraz coachingu,
• Doskonalenie kompetencji osobistych i Inteligencji Emocjonalnej Liderów,
• Zarządzanie stresem,
• Eliminacja stresu i napięcia,
• Wypalenie zawodowe,
• Zarządzanie zmianą,
• Windykacja należności,
• Zarządzanie i kierowanie ludźmi poprzez system kompetencji,
• Indywidualizowanie wywierania wpływu na innych (ISB) w procesie negocjacji,
zarządzania ludźmi, zarządzania długofalową relacją z kluczowymi klientami
(kadra managerska liniowa i średniego szczebla),
• Doskonalenie zaawansowanych metod sprzedaży i psychologia procesu sprzedaży,
• Negocjacje handlowe długofalowe,
• Negocjowanie z pozycji kupca – negocjowanie korzystnych warunków w rozmowach z dostawcami
• Strategie i techniki sprzedaży,
• Doskonalenie umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych,
• Zarządzanie i kierowanie ludźmi – managerowie liniowi i średnia kadra managerska,
• Kierowanie zespołem,
• Coaching indywidualny i grupowy,
• Doskonalenie umiejętności rekrutacji nowych przedstawicieli (działy HR oraz managerowie liniowi),
• Szkolenie umiejętności trenerskich oraz konsultowanie programów szkoleń początkowych
– wewnętrzne działy szkoleń,
• Efektywne techniki pracy z informacją
(szybkie czytanie, techniki notowania, zapamiętywania i studiowania),
• Trening Trenerów – 500 Absolwentów.

Projekty e-learningowe:

Współtworzenie szkoleń z zakresu wdrażania zmian organizacyjnych, szkolenia z produktów firmowych
oraz obsługi klienta – konsultacje merytoryczne pod katem psychologicznego przekazu wpływającego
na kształtowanie postaw uczestników oraz metodologii nauczania (zawartość informacyjna, analizy
przypadków, symulacje, testy wiedzy, itp.), a także ze względu na konstrukcję graficzną, jako istotnego
narzędzia w procesie przekazu i komunikacji pożądanych treści.

Konsultacje, doradztwo indywidualne:

• Indywidualne konsultacje i coaching, superwizja dla średniej kadry managerskiej
(zarządzanie ludźmi, negocjacje, własny rozwój zawodowy),
• Executive coaching, konsultacje i doradztwo dla wyższej kadry kierowniczej
(własny rozwój zawodowy, ścieżki karier – outpleacement indywidualny),
• Indywidualne konsultacje psychologiczne dla managerów wyższego szczebla,
• Indywidualny coaching dla wewnętrznych trenerów i training managerów,
• Konsultacje indywidualne, coaching for performance oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów
w zarządzaniu przedstawicielem handlowym (dla kierowników liniowych).

Doradztwo organizacyjne:
• Badanie nastrojów i opinii pracowników w organizacji.
• Analiza sytuacji w firmie – zwiększona fluktuacja pracowników – opracowanie działań zaradczych,
• Analiza potencjału przedstawicieli medycznych i planowanie ich rozwoju,
• Doskonalenie komunikacji i zwiększanie efektywności współpracy na linii Dział Sprzedaży
– Dział Marketingu,
• Definiowanie profili kompetencyjnych reprezentanta i senior reprezentanta medycznego
oraz opracowywanie kryteriów awansu z przedstawiciela na senior przedstawiciela,
• Tworzenie profilów kompetencyjnych dla stanowisk w Dziale Sprzedaży,
• Modyfikacja istniejącego systemu kompetencyjnego w firmie dla grup stanowisk,
• Budowa Systemu Kompetencji w całej organizacji,
• Analiza modelu wizyty promocyjnej handlowca – wnioski i sugestie zmian,
• Analiza modelu wizyt podwójnych regionalnego managera z handlowcami – wnioski i sugestie
oraz modyfikacja modelu wizyt podwójnych. Wdrażanie modelu wizyt podwójnych,
• Diagnoza kultury zarządzania i kierowania pracownikiem pod kątem działań rozwojowych w organizacji.

Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej oraz wydawnictwach książkowych. m. in.:

• Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Businesman Magazin, Focus, Magazyn Studencki DLACZEGO
i Studentnews,
• Programy telewizyjne i radiowe nt. technik prac umysłowych w TVP 1, 2, 3 i TVN i TVN Warszawa
oraz w Polskim Radiu pr 1, 3 i 4,
• Podręcznik dla dzieci i młodzieży „1, 2, 3 Geniusz”,
• Podręcznik do nauki szybkiego czytania.

Na jego drodze zawodowej zaufało mu wiele firm, m. in.: Narodowy Bank Polski,
Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ambasada Australii, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga,
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, AIG, AMPLICO,
Telekomunikacja Polska, Kancelaria Sejmu, Biuro Reklamy TVP, Arthur Andersen Polska, Andersen Legal,
Business Centre Club, Hunton & Williams Poland, Alima Gerber, IDEA – Centertel, Poczta Polska,
Elektrim, NOKIA, Enterprise Investors, Whirpool, SITA Learning System, Commercial Union, BSH agd,
MasterFoods Polska, Huta im. T. Sendzimira w Krakowie, Panorama Polska, Bank Handlowy w Warszawie,
Societe Generale, Kraft Foods Polska, Alcatel Polska, Agencja Prasowo-Informacyjna Glob,
Zarząd Domów Komunalnych Warszawa Śródmieście, Branżowa Kasa Chorych,
Instytut Leków Biuro Rejestracji, EMPiK, Ratiopharm, Herbapol Lublin, T. U. ALLIANZ,
Instytut Monitoringu Mediów, Urząd Regulacji Energetyki, Panasonic Polska, Makro Cash and Carry,
Centr Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Diaego, Leo Burnett, Action, Prokom, ZUS Centrala,
TYCO – ADT, Haier, Kompass, Philips, IMG Polska, Gallaher Polska, PLL LOT, VOBIS, NIKON,
Ernst&Young, Guard System Polska, Lumena, Altadis, Aster Zeneka, Bank Przemysłowo Handlowy,
Pekao SA, Orlen Administracja, NFZ, Polskie Sieci Energetyczne, TUV NORD,
ZYMETRIC – MITSUBISHI ELECTRIC, GDF SUEZ i Elpoautomatyka, PKP Cargo, POL-MOT WAFARMA,
Scotts, Monsanto, Totalizator Sportowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, Infovide-Matrix,
Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu i wielu innych.

 

Facebook

 

Mistrzowskiej Warsztaty Artystyczne Agaty Steczkowskiej 2012, 2013, 2014

 

strona internetowa: www.impuls.com.pl

Skip to content